Missionskyrkan i Rimbo kände till styrelsemedlemmens bakgrund – svarar på frågor

publicerad 23 mars 2023
- av Daniel Rämsell

RIMBO. Förra veckan kunde Allt Om Norrtälje avslöja att en styrelseledamot i Rimbo Missionskyrka tidigare är dömd för bland annat våldtäkt mot barn. Missionskyrkans ordförande, Olof Persson ville telefonledes inte svara på några ingående detaljer kring det hela, utan har nu skriftligen besvarat mer utförligt på en del av frågorna i ärendet.

Han är tidigare dömd för bland annat våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande – vad tänker ni kring det?
– Vi står naturligtvis inte på något sätt bakom eller försvarar någon form av olagliga handlingar eller andra sårande beteenden gentemot våra medmänniskor. Det ska finnas straff och konsekvenser för kriminella och andra medvetet onda handlingar. Vi har domstolar och lagar i Sverige som tar hand om det som är olagligt. Inom kyrkan gör vi nödvändiga åtgärder om sårande eller annat olämpligt beteende uppstår inom vår gemenskap. Vi kan tillexempel begära samtal, uppmuntra, varna, återta ansvarsområden och förtroendeuppdrag, utesluta medlem och till och med polisanmäla om så skulle vara nödvändigt.

I mailet beskriver ordförande i Rimbo Missionskyrka att det beror på hur länge de känt en person, fått grepp om personlighet, karaktär, attityder samt urskilt förmågor och kunskapsnivå och sedan görs en bedömning om en församlingsmedlem är lämplig för olika uppdrag inom församlingen. Handlar det om större och viktigare uppdrag kan personer föreslås till valberedningen som har som uppdrag att föreslå vilka personer som ska bli valda vid årsmötet, förklarar han.

Lokal annonsör

– Vi började lära känna den här personen när han började gå i vår kyrka för några år sedan. Redan då i början blev han en kristen och lämnade sitt liv till Jesus. När vi nu lärt känna honom håller vi honom som en mycket älskad vän och broder i tron. De flesta har bara gott att säga om honom, och inga andra tankar verkar ha framkommit. Han är vänlig, omtänksam och respektfull – helt enkelt mycket lätt att tycka om. Han har flera gånger berättat vad Jesus och vi i församlingen har fått betyda för att han har ett liv fullt av hopp och glädje, och beskriver det gärna som ett “nytt liv”.

När kom till er kännedom att han är dömd sedan tidigare?
– För ungefär ett år sedan blev styrelsen uppmärksammad på att han var dömd för brott som innebar att han dömdes till fängelsestraff som sedan avtjänades. Bedömningen blev snabbt mycket klar och tydlig och baserades på hans betydande ålder, fysiskt reducerade kapacitet, karaktärsdrag, eventuellt beteende som uppvisats eller vilka sammanhang i kyrkan han brukade röra sig i. Det fanns ingen som helst substans i att ett sådant beteende, som brotten han dömts för innebar, skulle utgöra trolig risk i vårt sammanhang. Hade vi sett troliga tendenser hade vi handlat omgående på detta. Inför årsmötet i år 2023 blev personen invald i styrelsen som ordinarie ledamot. Vi som sedan förra året känt till hans bakgrund kunde nu med gott samvete vara med och ta detta beslut utifrån ytterligare ett års gemenskap och samarbete där vi blivit ännu mer övertygade om hur närmast obefintliga riskerna för ett dåligt beteende, av karaktären som här diskuteras, skulle vara, säger Olof Persson.

Vad har ni för ansvar gentemot era församlingsmedlemmar och inte minst deras barn i den här frågan?
– För tillfället har vi inget aktivt barnarbete. Vi har flera unga vuxna och tonåringar i vår verksamhet, men ingen verksamhet är direkt riktade till deras åldrar. Den berörde styrelsemedlemmen har allmän, precis som vi alla andra i kyrkan, kontakt med denna åldersgrupp, säger han. 

FOTO: Göran Åberg

Lokal annonsör