NYTT STYRE FÖR NORRTÄLJE KOMMUN KLART

publicerad 6 oktober 2022
- av Redaktionen

Norrtälje kommun får ett nytt majoritetsstyre de kommande fyra åren. Det står klart efter att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens efter valet den 11 september.

Efter drygt tre veckor av förhandlingar och interna partiprocesser står det nu klart att Norrtälje kommun kommer styras i majoritet fram till 2026, i och med att M, SD, L och KD enats om en riktning för politiken i Norrtälje kommun. Tillsammans samlar de fyra partierna 34 av kommunfullmäktiges 61 mandat. Det här blir första gången på åtta år som kommunen styrs av en majoritet.

I de diskussioner som förts har alla partier varit överens om vikten av att Norrtälje kommun även framåt sätter skolan först, stärker trygghetsarbetet, prioriterar utveckling av landsbygds- och skärgårdspolitiken och fortsätter ha en välskött och stabil ekonomi. De sakpolitiska prioriteringarna för det nya styret är färdigförhandlade och nu återstår arbetet med att justera detaljer och formulera ett handlingsprogram för åren 2023-2026. Ett nytt handlingsprogram beräknas presenteras i mitten av november och ska arbetas in i budgeten som antas i december.

Lokal annonsör

Det nya styret leds av Bino Drummond (M), Andrea Kronvall (SD), Robert Beronius (L) och Thomas Imeryd (KD). Det är också dessa som lett förhandlingarna efter valet. Som i alla förhandlingar har alla partier fått kompromissa både avseende vad som ska prioriteras och vad som inte ska prioriteras. Genom att alla partier också innan valet presenterat tydliga handlingsprogram har arbetet underlättats och huvudfokus har varit att se till att Norrtälje kommun kan få en stabil majoritet med en tydlig prioriteringslista när vi går in i vad som ser ut som sämre tider.

Fördelning av poster och nomineringar till nämnder och styrelser dröjer ytterligare ett tag, då dessa är beroende av partiernas interna nomineringsarbete. Formellt så ändrar kommunen styre efter kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober, då en ny kommunstyrelse väljs. I övriga nämnder och styrelser sker val i december och skiftet sker den 1 januari 2023.