Så kommer nya hamnen att se ut

publicerad 29 september 2022
- av Daniel Rämsell
Annons:

NORRTÄLJE. En pirbyggnad, bostäder och destinationshotell i klimatsmart material. Kvarteren längst ut i Norrtälje hamn har tagit form och nu står det klart vilka som skall bygga projektet. – Projektet skapar värden både för oss som bor i Norrtälje, för besöksnäringen och för näringslivet i stort, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje.

I maj 2021 presenterades markanvisningstävlingen för kvarteret vid Hamnplanen, längst ut mot Norrtäljeviken. De nya kvarteren skulle omfatta såväl bostäder som hotell och ge utrymme för kultur, restauranger och butiker.

Kraven från Norrtälje kommun har varit att de nya kvarteren skall göra Norrtälje till en destinationsort med en mångfald av mötesplatser och aktiviteter och locka såväl Norrtäljebor som besökare utifrån. Hållbarhet har varit viktigt med fokus på att byggnaderna skall byggas och drivas klimatsmart.

Bland de tävlande i markanvisningstävlingen valdes AF Gruppen och dess samarbetspartner Prevelop ut som tillsammans med Norrtälje kommun vidareutvecklat förslaget.

Piren längst ut i Norrtälje Hamn kommer att öppnas för allmänheten och kommer innefatta bland annat ett havsbad. Gestaltningen för projektet är inspirerat av Norrtälje som tidigare kurort, gamla fiskelägets bodar och stadens småskaliga träbebyggelse.

Hotellet i hamnen kommer att bli ett destinationshotell med spa-inriktning för att stärka Norrtälje som besöksort. Hotellet kommer att synas långväga med båt långt ut i Norrtäljeviken. Hotellet i sig kommer att få en spektakulär utsikt över hamninloppet. I bottenplan på hotellet kommer det finnas bland annat restauranger, butiker samt Norrtäljes blivande största torg.

Det planeras även för cirka 123 bostäder i området med gemensamma ytor, innergård och delad takterass.

– Projektet skapar värden både för oss som bor i Norrtälje, för besöksnäringen och för näringslivet i stort. Med utbyggnaden av Norrtälje hamn får vi en levande och utvidgad stadskärna, mötesplatser för alla vid vattnet och en ännu större dragningskraft som besöksdestination, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbar stadsutveckling i Norrtälje, i ett pressmeddelande från Norrtälje kommun.

AF- gruppen och Prevelop har en exklusiv option att utveckla marken och värdet är i dagsläget uppskattat till drygt 220 miljoner kronor, men kan komma att förändras beroende på den slutliga detaljplanen. Byggstart för projektet förväntas vara under 2025 och att hotellet skall kunna invigas 2027-2028.

FOTO: Norrtälje Kommuns hemsidaAnnons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!