Succé för kommunens Egen sommar-satsning

publicerad 22 juli 2022
- av Daniel Rämsell

NORRTÄLJE. Egen sommar är ett projekt för att stimulera ungdomars entreprenörskap och det har pågått i nuvarande form sedan 2019. I år är det rekordmånga ungdomar som har anmält sig, hela 35 stycken. – Det känns fantastiskt, det är viktigt att inspirera ungdomar att tro på sig själva och att de får drömma stort, säger Samuel Christiernin som är projektledare och utbildningsledare på Egen sommar.

Egen sommar är öppet för alla ungdomar i kommunen mellan 15 till 19 år, där medelåldern idag ligger på 16 år. Projektet börjar varje år innan midsommar och deltagarna deltar i en två veckor lång utbildning där de lär sig grunderna i företagande, entreprenörskap och personlig utveckling.
– Under den här utbildningen får ungdomarna veta det mesta man behöver veta för att kunna driva ett företag under sommaren, det är viktigt för att det är rätt mycket man kanske inte tänker på när man driver ett företag, säger Fanny Wennman som är projektledare och utbildningsledare på Egen sommar.

De 35 ungdomarna är fördelade på 23 företag. Meningen är att deltagarna under de två första veckorna ska lära känna varandra och få upp ett stort självförtroende. Under en av dagarna får ungdomarna en dag på sig att jobba ihop startkapital som de kan behöva för sin affärsidé.

Kan du beskriva vad som händer under första veckorna?
– Vi utbildningsledare håller föreläsningar och workshops inom de olika delarna av företagande. Vi gästas utav inspirationsföreläsare i form av lokala entreprenörer. Deltagarna får testa arbeta i en riktig kontorsmiljö med förbereder av sina företag. Dessutom sker en hel del roliga aktiviteter för att alla ska få chansen att lära känna varandra.

Hur är känslan att få vara projektledare över dessa ungdomar?
– Det är mycket inspirerande att få träffa alla dessa drivna ungdomar. Man känner stolthet när man ser de applicera och dra nytta av det vi lärt dem i sitt entreprenörskap. Det är en stor ära att få vara med så tidigt i dessa personers resa, säger Samuel.

Vad är förhoppningen med Egen sommar?
– Vi vill  bidra med en positiv impact och inspirera ungdomar att tro på sig själva och våga drömma stort. Syftet med projektet är att sprida kunskap och intresse för entreprenörskap. Vissa kommer under projektets gång inse att de kanske inte vill driva företag i framtiden medan andra får blodad tand och vill fortsätta driva företag redan efter projektet eller i framtiden. Oavsett så har alla nytta av att veta vad det innebär att driva företag och de lärdomar och den personliga utvecklingen de tar med sig ifrån projektet, säger Samuel.

Fanny Wennman menar att Egen sommar är ett bra alternativ till sommarjobb då det är ett friare sätt att tjäna pengar för ungdomarna.

– De kan själva bestämma hur mycket de vill jobba eller hur lite de vill jobba, man kan själv bestämma vad man vill göra. För klassiska sommarjobb kanske inte passar alla, och då är det här är ett bra komplement för de som kanske siktar högre och har en målsättning om att en dag själva bli entreprenörer. Att projektet har vuxit så mycket de senaste åren vittnar om något att behovet verkligen finns bland våra ungdomar i kommunen.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!