TIPS TILL FÖRÄLDRAR VARS BARN SKALL BÖRJA SKOLAN TILL HÖSTEN

publicerad 18 januari 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE KOMMUN. Om man har ett barn som skall börja i förskoleklass eller årskurs sju till hösten är det hög tid att att fundera över skolvalet. Vi listar de vanligaste frågorna.

När kan man göra skolvalet?
Kommunens E-tjänst är öppen mellan 17 januari och 5 februari.

Är det bra att välja fler än en skola?
Om man enbart önskar en skola och ditt barn inte får plats kommer kommunen att tilldela en skola till ditt barn. Det är således bra att önska fler än en skola.

Skall båda vårdnadshavarna skriva under?
Om ni är två vårdnadshavare, måste båda skriva under för att önskemålet ska vara giltigt, annars kommer det inte att godkännas.

Hur avgörs skolvalet?
Eleven ska i första hand placeras i den skola som vårdnadshavarna har valt. Om det finns fler sökande elever än lediga platser, kommer följande kriterier att användas i den angivna ordningen: placeringsförtur, syskonförtur, relativ närhet, absolut avstånd och lottning.

När får jag besked om vilken skola mitt barn blir placerat på?
Beskedet får föräldrarna på minaskolval.se/norrtalje senast 31 mars.

Mer information kring skolvalet kan du läsa här

FOTO: Norrtälje kommun

 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!