Transportstyrelsen föreslår hårdare regler för EPA-traktorer

publicerad 2 november 2022
- av Daniel Rämsell

NORRTÄLJE. Krav på vinterdäck, bilbälte och en tydlig gräns för antalet passagerare är några av de krav som transportstyrelsen föreslår till regeringen efter en utredning. Dessutom bör hastighetsgränsen på 30 km/timme kvarstå.

Antalet olyckor med A-traktorer har ökat markant de senaste åren och enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen finns det över 50 000 registrerade A-traktorer runt om i landet. I takt med ökat antal A-traktorer har också olyckorna ökad drastiskt. Bara under 2021 skedde 368 olyckor med personskador där A-traktorer varit inblandade. Det är ungefär tre gånger så mycket som det genomsnittliga antalet olyckor mellan åren 2016- och 2019.

En annan fråga som transportstyrelsen har analyserat är frågan om en hastighetsökning från nuvarande 30 km/timme till 40 km/timme. Slutsatsen Transportstyrelsen drar är dock att hastigheten bör vara oförändrad.

– Att höja till 45 kilometer i timmen har aldrig varit aktuellt eftersom alla traktorer med konstruktiv hastighet över 40 kilometer i timmen kräver B-körkort och därmed skulle det bli 18-årsgräns för att kunna köra A-traktor. Däremot har vi analyserat möjligheten att höja till 40 kilometer i timmen, men bedömer att det inte bör göras i detta läge när antalet olyckor ökat så kraftigt, säger Josefin Hallenberg, utredare på Transportstyrelsen.

Alla håller inte med

– Jag tycker att de flesta saker de lägger fram är positiva och behövda. Jag anser dock att en hastighetsökning av A-traktorer är ett måste eftersom de är betydligt säkrare än mopedbilar som ändå får köra 45 km/ timme. Många kommer nog förhålla sig till reglerna inför besiktning för att sedan bygga om efteråt, Säger Anton Ahlberg, 21 år och ordförande i ideella föreningen Motorburen Ungdom Norrtälje.

Transportstyrelsen krav i korthet

• Krav på bältesanvändning vid färd med traktor på väg.

• Krav på att passagerare i traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.

• Traktorer ska inte få köras fortare än högsta tillåtna konstruktiva hastighet.

• Tvåårig prövotid för körkort med behörighet AM.

• Krav på vinterdäck på samma sätt som för personbilar.

• Införande av tekniska krav för att försvåra manipulation av hastighetsbegränsning.

• Kraven på utrustning för avgasrening skärps.

• Ökat fokus på risker i utbildningen för körkort med behörighet AM och möjlighet att göra utbildningen med fyrhjuliga fordon.

• Förtydligade krav på LGF-skyltens befintlighet och utformning.

KÄLLA: Transportstyrelsen
FOTO: Roberth Oldstam

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!