Andrea Kronvall (SD) svarar på Liberalernas kritik

publicerad 22 maj 2024
- av Daniel Rämsell
Efter Liberalernas hot om att frysa samarbetet med Sverigedemokraterna i Norrtälje har partiets gruppledare Andrea Kronvall nu kommenterat situationen på sociala medier.

Efter Liberalernas hot om att frysa samarbetet med Sverigedemokraterna i Norrtälje har partiets gruppledare Andrea Kronvall nu kommenterat situationen på sociala medier.

Det har varit några omskakande timmar i Norrtäljes politiska landskap sedan kommunalrådet Robert Beronius (L) på tisdagskvällen hotade med att pausa samarbetet med Sverigedemokraterna om inte två krav uppfylls: att Sverigedemokraterna redogör för hur partistödet används och att de visar insikt om problematiken med anonyma konton.

Andrea Kronvall, kommunalråd och gruppledare för Sverigedemokraterna, har valt att kommentera Liberalernas utspel på partiets Facebook-sida. Hon börjar med att beskriva bakgrunden till samarbetet mellan M, SD, L och KD efter valet 2022, där målet var att ge Norrtälje kommun ett stabilt majoritetsstyre.

“Våra partier delar en gemensam syn i flera frågor, särskilt när det gäller trygghet och den oroande utvecklingen i många av våra grannkommuner, där bland annat sprängningar, skjutningar och gängkriminalitet har blivit vardag. Det är av yttersta vikt att vänstern inte får makten i vår kommun, då vi annars riskerar att följa samma negativa utveckling som i många andra delar av Sverige och i vårt eget län”, skriver Kronvall.

Kronvall tar också upp frågan om anonyma konton och menar att det inte är ett problem på lokal nivå.

”I Norrtälje är anonyma konton oavsett ett icke-problem då SD Norrtäljes fokus och uppgift är vara med att styra kommunen, och vi driver inte anonyma konton.”, skriver hon.

Hon bemöter även kritiken från TV4:s Kalla Fakta, som hon menar har överdramatiserat och manipulerat kontexten.

”Trots denna omfattande granskning har de inte funnit något av substans, förutom att man ibland sprider humor- och satirklipp på sociala medier. Dessa klipp har sedan manipulerats och överdramatiserats för att framställa det som att partiet har en “trollarmé” som sprider desinformation i sociala medier,” skriver Kronvall.

Hon påpekar även att Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har anmält Kalla Faktas granskning för osakligt agerande. Slutligen förmedlar Kronvall att man ämnar fortsätta styra kommunen tillsammans M, L och KD.

”SD Norrtälje vill fortsatt styra kommunen tillsammans med M, L och KD, för alla som röstat på majoriteten, men även för alla andra kommuninvånare. Styret har många politiska förslag att genomföra, och våra kommuninvånare förtjänar att vi allihopa helhjärtat lägger fokus och kraft på just det.”

Hela uttalandet från Andrea Kronvall kan läsas på Sverigedemokraterna Norrtäljes Facebook-sida.

Allt Om Norrtälje har under dagen försökt nå Andrea Kronvall för en kommentar men utan framgång.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!