dags för avgiftskontroll av barnomsorgen – så gör du

publicerad 9 maj 2023
- av Redaktionen

Varje år görs en inkomstjämförelse av de hushåll som har barnomsorg i kommunen. Det för att kommunen ska försäkra sig om att alla betalar avgift enligt den taxa som gäller. Besked om eventuell utbetalning eller återbetalning kommer i veckan. Nedan berättar kommunen om hur och varför jämförelsen görs.

Kommunen tittar på hur mycket barnomsorgsavgift du betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten delat med tolv. 

Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Avgiftskontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift. 

Uppgifter hämtas från Skatteverket om er årsinkomst två år tillbaka i tiden. Sedan delas hushållets årsinkomst med tolv och då får man fram en beräknad månadsinkomst. Resultatet jämförs med den inkomstuppgift ni lämnat till kommunen. Om de beloppen inte är lika, betyder det att hushållets avgift varit för hög eller för låg. Då räknar vi om avgiften, och får fram vilket belopp ni skulle ha betalat. 

Belopp mindre än 600 kronor för ett helt granskningsår kommer inte att faktureras eller återbetalas. 

Om uppgifterna är fel: Ta kontakt med Skatteverket.

Vårdnadshavare har enligt reglerna ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att avgiften för hushållet blir rätt. Med familjeförhållanden menas personer med gemensamt hushåll oavsett om barnen är gemensamma eller inte. Observera att du endast kan uppdatera inkomsten två månader bakåt.

E-tjänst för att uppdatera inkomsten

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!