Efter lönechocken: Arvodeshöjningen nu stoppad

publicerad 31 oktober 2022
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Kommunens majoritetsstyre kommer att stoppa de tidigare föreslagna arvodeshöjningarna, skriver de i ett uttalande till Allt Om Norrtälje.

Genom ett brådskande delegationsbeslut i kommunstyrelsen återställs beräkningsgrunden för kommunfullmäktiges arvodesbeslut till den tidigare principen. Beslutet gäller från och med den 28 oktober.

Måndagen den 24 oktober tog kommunfullmäktige i Norrtälje beslut om gruppledare, kommunalråd och oppositionsråd. I samband med det togs beslut om arvoden till dessa ledamöter. Förslaget var varken berett eller förankrat på ett tillfredsställande sätt och vi har under veckan undersökt möjligheterna för att snabbt återställa beräkningsgrunden. Kommunstyrelsens ordförande Bino Drummond (M) har därför genom brådskande delegation beslutat att beräkningsgrunden ska återgå till den som gällde innan den 24 oktober 2022, det vill säga utgångspunkt i statsrådsarvode.

– Det är av största vikt att vi snabbt åtgärdar de misstag som begicks i början av veckan och detta är ett första steg. Jag har under fredagen kontaktat alla partier i kommunfullmäktige och informerat om detta, säger Bino Drummond, kommunstyrelsens ordförande, (M).

Frågan kring hantering av arvodesfrågor framöver har också varit aktuell under veckan och något som majoritetsstyret arbetat med att hitta en opartisk, långsiktig och hållbar lösning på. Under torsdagen bjöds alla gruppledare in till ett kommande möte och under fredagen informerades de också om Drummonds beslut att frysa arvoden.

– Under fredagen kontaktades jag av Val- och demokratinämndens ordförande, Nicklas Salmin, som meddelade att de omedelbart kan påbörja arbetet med att ta fram ett opartiskt och långsiktigt hållbart förslag redan till kommunfullmäktige i december. Jag har tidigare sagt att den tillträdande nämnden ska göra det arbetet, men kan det göras snabbare så är det ännu bättre. Det står också hela majoriteten bakom, fortsätter Drummond.

Övriga gruppledare i högerstyret håller med om att beslutet om ökningen av arvodena varit felaktig och vill rätta till misstaget.

– Att det här blev fel är det ingen som ifrågasätter, inte minst jag och mitt parti. Både själva hanteringen men även den orimliga höjningen i sig förtjänar stor kritik. Därför har jag under veckan också varit tydlig mot mina kollegor i majoriteten att detta måste bli rätt nu och att det måste göras rätt i framtiden. Därför står jag helt bakom den hantering som nu föreslagits och ser fram emot att vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att genomföra vårt gemensamma Norrtäljeavtal, säger Andra Kronvall, gruppledare, (SD)

– Förslaget var varken berett eller förankrat på ett tillfredsställande sätt. Nu har viktiga steg tagits för att rätta till det som blev fel och för att säkerställa att denna situation inte ska kunna uppstå igen. Fler steg behöver tas för att återupprätta förtroendet, men detta är en början, säger Robert Beronius, gruppledare, (L).”

– Under veckan har vi haft många samtal internt i majoriteten och försökt att gemensamt kommunicera hur fel hela detta ärende blev, både i innehåll och beredning. Utifrån det läge vi nu har är det min och Kristdemokraternas syn att vi måste göra det bästa vi kan för att både korrigera alla fel som begåtts. Vi vill nu fokusera på att återuppbygga förtroendet och genomföra vår gemensamma politik, säger Thomas Imeryd, gruppledare, (KD). 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!