Eldningsförbud i Stockholms län: Det här gäller

publicerad 12 juni 2023
- av Redaktionen
Annons:

STOCKHOLMS LÄN. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det nu inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse.

Det fortsatt torra och varma vädret innebär att det är extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Stockholms län.

Beslutet innebär att det fortsatt är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

En viktig skillnad med det skärpta eldningsförbudet är att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna, fasta, grillplatser, utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att grilla på egen tomt, men då måste anordningen vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Eldning i annat syfte än matlagning är inte tillåten.

FOTO: Wikimedia Commons

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!