Frågor väcktes om Norrtäljes framtid

publicerad 15 april 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Vad kommer att hända med busstorget? Är vattnet i hamnen rent? Blir det någon cykelväg till Lundabadet? Det var några av frågorna som togs upp under onsdagens möte om Norrtäljes framtid.

På onsdagseftermiddagen öppnade Norrtäljes rådhus upp för samrådsmöte för översiktsplanen för Norrtälje kommun. På plats fanns tjänstepersoner och politiker och en hel del invånare som kom förbi för att ställa frågor och lämna synpunkter, berättar kommunen i ett pressmeddelande.

Anne Wiklund som bor i Solbacka strand var en av dem.

Lokal annonsör

– Jag vill ha en cykelväg från Norrtälje till Lundabadet. Som det ser ut nu finns det en påbörjad cykelväg som inte går ända fram. Det vore bra om barnfamiljer och andra kunde cykla hela vägen till badplatsen, sa hon.

En annan invånare som hade synpunkter för Norrtäljes framtid var Riita Lukander.

– Jag är engagerad i det finska föreningslivet i Norrtälje och skulle bland annat vilja se en plats för bastu och vinterbad i Norrtälje. En annan viktig fråga är boende och service för finsktalande äldre personer. Norrtälje är ju ett finskt förvaltningsområde, vilket förpliktigar, sa hon.

Norrtälje hamn var också ett hett ämne. Några boenden var nyfikna på hur badkvaliteten är i vattnet. Projektledare Carolina Sahlén fanns på plats och kunde svara på frågor. Hon berättade att vattenprover tas regelbundet.

Lokal annonsör

– Generellt är vattenkvaliteten bra men undantag förekommer. Vattenkvaliteten kommer att bli ännu bättre när dagvattenreningsanläggningen i östra delen av hamnen är klar. Vattenomsättningen i det framtida badet har också utretts, säger hon.

Översiktsplanerarna uppskattade att det kom mellan 30-40 personer till onsdagens möte i Norrtälje.

– I dag var det många frågor om hur processerna ser ut för pågående projekt och även de projekt som kan komma på sikt. Exempelvis fanns intresse för vad som kommer hända med området där busstorget ligger idag, där det planeras för en ny stadsdel. Det vi kan svara är att projektet drar igång när det finns tillräckligt med kapacitet i VA-nätet, gissningsvis om 10-20 år, sa Johan Mattsson som är översiktsplanerare och ansvarig för fördjupningen av översiktsplanen för Norrtälje stad.

Översiktsplanerarna är under våren ute på framtidsturné med stopp på olika platser i kommunen. Rådmansöbon Håkan Jansson, som besökte rådhuset på onsdagen, var positiv till initiativet för att fånga upp invånarnas synpunkter.

– Jag tycker att det är bra att vi värnar om landsbygden så att även fler unga personer vill flytta ut på landet. Det känns positivt att kommunen gör det här, det är bra.

Varje onsdag under mars och april kommer kommunens tjänstepersoner och politiker informera om planförslaget och svara på frågor från intresserade invånare.

Förslaget till översiktsplan antogs av kommunstyrelsen i februari.
Efter samrådstiden kommer alla synpunkter att tas omhand, och när materialet är sammanställt kommer det finnas ytterligare en möjlighet att komma med synpunkter innan det slutgiltiga beslutet tas i augusti 2024.

Turnéplan

15 mars: Bergshamra

20 mars: Älmsta

22 mars: Edsbro

29 mars: Hallstavik

5 april: Rådmansö

12 april: Rådhuset, Norrtälje stad

19 april: Rimbo

26 april: Svanberga