Hållbarhet i fokus för om- och utbyggnaden av Norrtälje sjukhus

publicerad 23 april 2024
- av Alexander Hall
På Norrtälje sjukhus pågår en förstudie för en planerad om- och utbyggnad av sjukhuset med visionen att skapa en hållbar plats för framtidens sjukvård.

På Norrtälje sjukhus pågår en förstudie för en planerad om- och utbyggnad av sjukhuset med visionen att skapa en hållbar plats för framtidens sjukvård.

Man är i ett tidigt skede i planeringen för den omfattande om- och utbyggnaden av Norrtälje sjukhus. Projektet, som drivs i samarbete mellan fastighetsförvaltarna Locum AB, Tiohundra och Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), utforskar innovativa lösningar för att möta framtida vårdbehov.

– Många sjukhus från 1960-talet har fått rivas eller byggas om för annan vårdverksamhet eftersom de inte kan leva upp till dagens krav, och är svåra att anpassa bland annat när det gäller tillgänglighet, säger Rune Fagerlund, projektledare, i ett pressmeddelande.

Projektet beaktar inte bara framtida sjukvårdstrender, som en ökad mängd vård i hemmet och nya tekniska lösningar, utan också miljöpåverkan. Tiohundras hållbarhetspolicy framhäver minimering av miljöpåverkan från verksamheterna, med särskild fokus på energiförbrukning och beredskap för klimatförändringar.

– I nybyggda sjukhus installerar man idag kyld tilluft för att möta värmeböljor samtidigt som man effektiviserar energiåtgången med exempelvis värmeåtervinning, energibrunnar och LED-armaturer, säger Rune Fagerlund.
– Ett sjukhus är en komplex fastighet där det finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt.

Martin Max som är Locums projektledare betonar vikten av att inkludera hållbarhetsperspektiv i alla stadier i ett byggprojekt.

– Det omfattar till exempel miljöcertifieringar, klimatpåverkan, energiprestanda, materialval, återbruk och avfallshantering. I förstudien utreder vi olika hållbarhetsaspekter och förutsättningar för att lägga en god grund för hållbarhetsarbetet, berättar han.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!