fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kraftig ökning av passagerartrafik i Grisslehamn och Kapellskär – pandemins efterdyningar avtar

annons (150 × 40 mm)

ROSLAGEN. Passagerartrafiken i Grisslehamn och Kapellskär ökar markant under årets första kvartal, enligt Sjöfartsverkets statistik. En fortsatt återhämtning efter pandemin pekas ut som en förklaring till den ökade trafiken.

// annons för både mobil och desktop //

annons (150 × 40 mm)

Statistiken från Sjöfartsverket för årets första tre månader visar en kraftig ökning av antalet passagerare i svenska hamnar jämfört med samma period föregående år, och Norrtäljes hamnar i Grisslehamn och Kapellskär är inga undantag.

Under januari, februari och mars i år ökade passagerartrafiken över hela landet med nästan 27 procent jämfört med året innan, enligt ett pressmeddelande från Sjöfartsverket. Stockholms hamnar, inklusive Kapellskär och Grisslehamn, står för den största ökningen.

I Kapellskärs hamn reste 60 030 passagerare under perioden januari till mars 2022, medan det under samma period året därpå var över 145 000 passagerare, trots att Viking Line lagt ner sin båttur med Rosella.

– Det vi ser är en fortsatt återhämtning efter pandemin. Det är en kraftig ökning jämfört med 2022, även om passagerarantalet totalt under första kvartalet ännu inte är uppe i samma nivåer som 2019, som får anses vara ett normalår för passagerartrafiken till sjöss, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Färjetrafiken står för den största ökningen, och Niclas Härenstam pekar på det ekonomiska läget som en möjlig förklaring.

– Det ligger nära till hands att en förklaring skulle kunna ligga i det ekonomiska läget där många familjer nu rör sig med en tunnare plånbok. Att resa med färja är ett utmärkt alternativ till andra sätt att resa som många gånger är dyrare”, säger Niclas Härenstam.

Den ökade passagerartrafiken i Grisslehamn och Kapellskär visar att pandemins effekter avtar, och att färjetrafiken blir ett allt mer populärt alternativ för resenärer med begränsade ekonomiska resurser.

BILD: Wikimedia Commons

// mobilannons //

annons (150 × 40 mm)

// desktopannons //

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook