Marie-Louise är ny chefläkare för Norrtälje sjukhus och primärvåden

publicerad 8 april 2024
- av Nicklas Salmin
Foto: Tiohundra

Marie-Louise Ovesjö har tillträtt som ny chefläkare vid Norrtälje sjukhus och inom primärvårdssektorn hos Tiohundra, efter att tidigare ha innehaft positionen som klinisk farmakolog vid Södersjukhuset.

Marie-Louise uttrycker stor entusiasm över sitt nya uppdrag, särskilt med tanke på de nya utmaningarna och möjligheterna som Tiohundras välrenommerade verksamhet och den unika Norrtäljemodellen erbjuder.

– Det är oerhört spännande att få vara en del av detta och bidra med mitt kunnande här, konstaterar hon i ett pressmeddelande.

Med en bakgrund som klinisk farmakolog på Södersjukhuset under 15 år och som deltagare i Region Stockholms läkemedelskommitté, där hon bidrog till säker läkemedelsanvändning, är Marie-Louise väl förberedd för sin nya roll. Som chefläkare kommer hon att engagera sig i patienternas säkerhet och vårdkvalitet samt att företräda Tiohundra i regionala forum. Marie-Louises passion ligger i att samarbeta och dela med sig av kunskap för att ständigt förbättra patientvården.

– Att få arbeta tillsammans och utbyta kunskaper och insikter för att förbättra för våra patienter är något jag verkligen gillar, säger Marie-Louise., säger hon.

I sin nya befattning som chefläkare ansvarar Marie-Louise för Norrtälje sjukhus samt vårdcentralerna i Norrtälje, Hallstavik, Blidö, Bergshamra och Väddö. Hon efterträder därmed den tidigare chefläkaren, medan Susanne Bergenbrant Glas fortsätter sitt arbete som chefläkare för övriga delar av Tiohundra.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!