Norrtälje kommun ökar stödet till föreningslivet med rekordhöga bidrag

publicerad 8 februari 2024
- av Daniel Rämsell
Kultur- och fritidsnämnden lovar betydande bidragshöjningar för föreningslivet 2024, inklusive nya stödformer som hyresbidrag för anläggningar utanför kommunen. FOTO: Alexander Castman/ pressbild.
Annons:

Kultur- och fritidsnämnden lovar betydande bidragshöjningar för föreningslivet 2024, inklusive nya stödformer som hyresbidrag för anläggningar utanför kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden har för avsikt att stärka det lokala föreningslivet genom en rad ekonomiska stödåtgärder som träder i kraft 2024. Åtgärderna innebär inte bara en generell ökning av befintliga bidrag till olika typer av föreningar, utan också introduktion av nya bidragsformer som hyresbidrag. Satsningen syftar till att underlätta för föreningar som behöver hyra anläggningar utanför kommunens gränser.

– Ett av våra viktigaste uppdrag som nämnd är att vi i nära samarbete med kommunens verksamma föreningar ska stimulera och bidra till att kommunens föreningsliv kan bedrivas, säger Nicklas Salmin, ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Fokus ligger på ett brett spektrum av föreningar, från funktionsrätts- och pensionärsföreningar till idrottsföreningar med egna anläggningar och hembygdsföreningar.

Bidragen höjs markant inom olika kategorier, med ett speciellt öga för verksamheter riktade mot barn och unga.

– Genom att vi arbetar tillsammans med föreningslivet och externa aktörer kan vi förändra formerna för barn och ungdomars deltagande och inspirera fler att hålla på längre. På så sätt kan vi aktivt hjälpa barn och ungdomar att starta, alternativt väcka till en ny fritidssysselsättning i tonåren, säger Adam Persson, förvaltningsdirektör kultur- och fritidsförvaltningen.

För att ytterligare stödja målgruppen har kommunen beslutat att sänka åldersgränsen för vilka barn som kan delta i föreningsaktiviteter från 7 till 4 år.

Annons:

Faktaruta

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!