fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Norrtälje sjukhus kan komma att byggas ut: Förstudie påbörjad

annons (150 × 40 mm)

NORRTÄLJE. En förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus har nu inletts, enligt ett pressmeddelande från Tiohundra. Detta efter att behovet av modernisering och utbyggnad av sjukhusets lokaler har blivit alltmer nödvändigt.

// annons för både mobil och desktop //

annons (150 × 40 mm)

Norrtälje sjukhus, vars äldsta delar daterar sig tillbaka till slutet av 1800-talet och de nyare delarna invigdes 1996, har sett en ökning av patientantal under de senaste decennierna. Detta har resulterat i att de nuvarande lokalerna inte längre anses vara tillräckliga. Behovsanalysen har därför föreslagit både en modernisering av de befintliga lokalerna och en utbyggnad av sjukhuset.

– Det är många pusselbitar som måste falla på plats i ett så här omfattande projekt, berättar Rune Fagerlund, som är projektledare och lokalstrateg i ett pressmeddelande.

Ann Garpefält, verksamhetschef på sjukhuset, och Moa Brismo, chef för projektet, underströk båda vikten av samarbete mellan sjukhusledning, medarbetare och patientföreträdare under projektets gång.

– Vi måste ha all kunskap och en samlad behovsbild med oss i förstudien, för att om några år kunna sätta spaden i marken med allas bästa för ögonen, såväl patienter som medarbetare, säger Moa Brismo, i pressmeddelenadet.

Förstudien beräknas pågå i cirka 18 månader. Efter dess avslut kan beslut om genomförande av om- och tillbyggnaden fattas. Historiska data indikerar att projekt av denna dignitet kan ta mellan 6-10 år att genomföra efter att alla nödvändiga beslut har tagits.

– Vi behöver bygga inte bara för vår närtid, utan för framtiden, säger Ann Garpefält.

FOTO: Tiohundra 

// mobilannons //

annons (150 × 40 mm)

// desktopannons //

annons (150 × 40 mm)
Kommentera via Facebook