Norrtälje sjukhus kan komma att byggas ut: Förstudie påbörjad

publicerad 15 september 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. En förstudie om ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus har nu inletts, enligt ett pressmeddelande från Tiohundra. Detta efter att behovet av modernisering och utbyggnad av sjukhusets lokaler har blivit alltmer nödvändigt.

Norrtälje sjukhus, vars äldsta delar daterar sig tillbaka till slutet av 1800-talet och de nyare delarna invigdes 1996, har sett en ökning av patientantal under de senaste decennierna. Detta har resulterat i att de nuvarande lokalerna inte längre anses vara tillräckliga. Behovsanalysen har därför föreslagit både en modernisering av de befintliga lokalerna och en utbyggnad av sjukhuset.

– Det är många pusselbitar som måste falla på plats i ett så här omfattande projekt, berättar Rune Fagerlund, som är projektledare och lokalstrateg i ett pressmeddelande.

Ann Garpefält, verksamhetschef på sjukhuset, och Moa Brismo, chef för projektet, underströk båda vikten av samarbete mellan sjukhusledning, medarbetare och patientföreträdare under projektets gång.

– Vi måste ha all kunskap och en samlad behovsbild med oss i förstudien, för att om några år kunna sätta spaden i marken med allas bästa för ögonen, såväl patienter som medarbetare, säger Moa Brismo, i pressmeddelenadet.

Förstudien beräknas pågå i cirka 18 månader. Efter dess avslut kan beslut om genomförande av om- och tillbyggnaden fattas. Historiska data indikerar att projekt av denna dignitet kan ta mellan 6-10 år att genomföra efter att alla nödvändiga beslut har tagits.

– Vi behöver bygga inte bara för vår närtid, utan för framtiden, säger Ann Garpefält.

FOTO: Tiohundra 

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!