Nytt pilotprojekt ska öka livskaliteten för äldre med behov av extra stöd och hjälp

publicerad 16 februari 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Ett av Tiohundras särskilda boenden för äldre, Bergshyddan kommer att ingå i ett pilotprojekt för biståndsbedömda trygghetsboenden. – Med det här pilotprojektet kan vi fånga upp målgruppen som är äldre och önskar den här formen av boende som även erbjuder möjlighet till social gemenskap, närhet till personal och annan hjälp i hemmet, säger Maria Johansson, förbundsdirektör, ett pressmeddelande.

Kommunalförbundets förvaltning fick i december 2022 i uppdrag av direktionen att kartlägga behovet av biståndsbedömda trygghetsboenden i Norrtälje kommun. Kartläggningen bygger på ett antal insamlade data som förvaltningen genomfört bland annat genom samtal med kommunens äldreombudsman samt ett antal externa seniorenkäter som berör frågeställningen kring boendeformer, skriver Norrtälje kommun i ett pressmeddelande.

– Med det här pilotprojektet kan vi fånga upp målgruppen som är äldre och önskar den här formen av boende som även erbjuder möjlighet till social gemenskap, närhet till personal och annan hjälp i hemmet, säger Maria Johansson, förbundsdirektör.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform som riktar sig till äldre som är i behov av extra stöd och hjälp och är i nuläget en relativt ovanlig boendeform i Sverige.

I dagsläget prioriteras de som har störst behov och de som står i kö till särskilt äldreboende, SÄBO. För biståndsbedömt trygghetsboende kommer den som beviljas först också vara den som först också kommer få möjlighet till inflyttning. Eftersom Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde, så har man även kartlagt behovet av biståndsbedömda trygghetsboenden även för personer med finsk bakgrund.

I undersökningen har det även framkommit att målgruppen äldre främst vill bo i Norrtälje och Rimbo. I Hallstavik däremot finns större behov av boendeformen med finsk inriktning, vilket är baserat på andelen invånare med finsk bakgrund, skriver Norrtälje kommun i pressmeddelandet.

–Det här är ett spännande pilotprojektet. som kommer att skapa förutsättningar för att sänka tröskeln och tillgängliggöra den här möjligheten för dessa målgrupper. Trygghetsboende har länge varit efterfrågat och jag är väldigt glad att vi nu kan genomföra detta, säger Hanna Stymne Bratt (S), ordförande.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!