Personal från Norrtälje sjukhus betalade begravning till handikappad flicka i Kenya

publicerad 16 juli 2022
- av Nicklas Salmin

NORRTÄLJE. Ideella hjälporganisationen LET US ALL UNITE betalade nyligen för en begravning av ett handikappat barn i Nairobi. -Det var en flicka som plötsligt gick bort och då valde vi att betala för begravningen, säger Lilian Akinyi, styrelseledamot i organisationen.

Det var i maj som en sjuårig flicka hastigt gick bort på ett av boendena som hjälporganisationen LET US ALL UNITE stödjer.

I vanliga fall hjälper organisationen barnhemmet med förnödenheter och stöttar utveckling av boendet – men denna gång hjälpte de till på annat sätt.

– Förra året byggde vi bland annat ett kök och ett avloppssystem till barnhemmet, eftersom det saknades, säger Lilian.

Under våren anordnande föreningen en stegräknartävling för personalen inom Tiohundra AB och pengarna som denna genererat är tänkta att gå till bland annat utbildning och habilitering av de handikappade barnen.

– Vi fick ett samtal från ett av de boenden som vi stödjer och de informerade om att en sjuårig flicka avlidit och de undrade om vi kunde hjälpa till att betala för begravningen. Vi var snabba med att svara Ja på den frågan, säger Lilian.

Organisationen förde under perioden dialog med boendet avseende på vilket sätt de kunna stötta utifrån hemmets aktuella behov av fortsatt stöttning.

– Det bor cirka 50 gravt handikappade barn på boendet men de har bara tre medarbetare som sköter allt från matlagning, till personlig hygien, medicinering, städning och så vidare. Vi kommer fortsätta hjälpa boendet genom att betala för ytterligare medarbetare, för att förbättra levnadssituationen för barnen, avslutar Lilian. 

FOTO: PrivatTipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!