Skyddsjakt på lodjur inleds – problemindivid ska skjutas

publicerad 16 februari 2024
- av Daniel Rämsell
Efter upprepade angrepp på får har Länsstyrelsen i Stockholm beslutat att inleda skyddsjakt på ett lodjur i Norrtäljes norra delar.

Efter upprepade angrepp på får har Länsstyrelsen i Stockholm beslutat att inleda skyddsjakt på ett lodjur i Norrtäljes norra delar. Beslutet, som grundar sig på flera incidenter där ett lodjur attackerat får, syftar till att förhindra ytterligare skador inom det drabbade området där fårbesättningarna är tätt samlade.

Det är ett ensamt lodjur som den senaste månaden, vid upprepade tillfällen attackerat får norr om Norrtälje, vilket lett till beslutet om skyddsjakten. Lodjuret har även observerats återvända till platsen för angreppen, vilket ökat oron bland djurägare.

– Vi bedömer att det finns en skadegörande individ som fått ökat intresse för får. Att upprepade angrepp på får skett under kort tid samt att lodjuret trots skrämselförsök fortsätter att besöka hagar där angrepp tidigare skett motiverar skyddsjakt, säger Sara Sundin, enhetschef på Länsstyrelsen Stockholm, i ett pressmeddelande.

Skyddsjakten är godkänd från och med 15 februari till och med 15 mar och är begränsad till det specifika lodjur som är involverat i angreppen.

Endast utsedda jägare får delta i skyddsjakten, som sker i enlighet med gällande jaktförordningar.

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!