Stort framsteg för modernisering av Norrtälje sjukhus: förstudie initierad

publicerad 1 juni 2023
- av Redaktionen
Annons:

Det har tagits ett viktigt beslut mot ut- och ombyggnad av Norrtälje sjukhus. Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att inleda en förstudie för projektet, markerar ett första steg mot att möta sjukhusets växande och moderniserade behov.

Utökning och modernisering av akutsjukhuset i Norrtälje är ett omfattande arbete. Beslutet om att påbörja en förstudie betecknas som ett betydande framsteg i processen.

– Att utöka och modernisera ett akutsjukhus är ett mycket omfattande arbete. Än är det långt till ett första spadtag, men i och med beslutet om att inleda en förstudie har arbetet nu tagit ett viktigt steg framåt, vilket är mycket glädjande, säger Peter Graf, VD för Tiohundra, i ett pressmeddelande.

Norrtälje sjukhus levererar redan högkvalitativ vård, men lokalerna uppfyller inte dagens och framtidens behov.

– Norrtälje sjukhus levererar redan i dag vård av hög kvalitet, men i lokaler som inte lever upp till dagens och morgondagens behov. Med den satsning som nu förhoppningsvis kan bli verklighet har vi möjlighet att ytterligare utveckla och stärka akutsjukvården i den norra delen av Stockholms län, fortsätter Peter Graf.

En behovsanalys från Tiohundra AB och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) belyser behovet av modernisering och utvidgning av sjukhusets vårdlokaler. Analysen inkluderar nya och ombyggda lokaler för akutmottagning, saneringsanläggning, operationssalar, sterilcentral, röntgen samt fler akutvård-, alternativt intermediärvårdsplatser.

Analysen pekar också på behovet av mer ändamålsenliga lokaler för den planerade vården, inklusive mottagningar och sjukhusområdets vårdcentraler, samt lokaler för klinisk utbildning. Dessutom föreslås att lokalerna ses över för att säkerställa patientsäkerhet och en god arbetsmiljö.

Sjukhusets befintliga utrymmen bedöms inte längre tillräckliga, då patientantalet har ökat sedan de nyare delarna av sjukhuset byggdes för 25 år sedan. Behovsanalysen föreslår både en modernisering av befintliga lokaler och en utvidgning.

Förstudien, som kommer att kosta 15 miljoner kronor, baseras på behovsanalysen och har godkänts av regionstyrelsens arbetsutskott. Beslut om att genomföra om- och tillbyggnaden kommer att tas efter genomförandet av förstudien. Det tar normalt sex till tio år att genomföra ett projekt av denna dignitet, enligt pressmeddelandet från Tiohundra AB.

FOTO: Alexander Castman

Annons:

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips du vill att vi skriver om? Kontakta oss!