Terrorhotnivån höjd i Sverige – Så förbereder sig Norrtälje kommun

publicerad 18 augusti 2023
- av Redaktionen

NORRTÄLJE. Efter Säkerhetspolisens beslut om att höja Sveriges terrorhotnivå till nivå 4 på den femgradiga skalan, tar Norrtälje kommun aktiva steg för att säkerställa trygghet och säkerhet för invånarna.

Det var på torsdagen som Säkerhetspolisen lät meddela att Sveriges terrorhotnivå har höjts från nivå 3 (förhöjt hot) till nivå 4 (högt hot), på den femgradiga skalan. 

“Kommunens organisation och ledning tar detta på allvar, men fortsätter vårt dagliga arbete med att leverera service och verksamhet till kommuninvånare och andra som vistas i Norrtälje kommun.”, skriver Norrtälje kommun i ett pressmeddelande.

Lokal annonsör

Samarbete för ökad trygghet
Norrtälje kommun har länge varit en del av Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Genom samarbete med andra kommuner och aktörer inom regionen, strävar man efter att skapa en ökad känsla av säkerhet och trygghet för invånarna. Kommunens trygghets- och säkerhetsarbete har stärkts över tid, med nyligen tillagda säkerhetsstrateger, särskilt inom området för informationssäkerhet.

Vad innebär detta för invånarna?
Trots den höjda hotnivån uppmanar polisen alla att fortsätta leva som vanligt, men med en ökad medvetenhet och vaksamhet, enligt pressmeddelandet från Norrtälje kommun.

Det kan du göra 
  • Du bör vara extra källkritisk, och fundera vad det är för information du tar del av, vem som är avsändaren och vad det kan finnas för syfte bakom. Dela inte heller obekräftad information.

  • Följ gärna med i nyhetsflödet.

    Lokal annonsör

  • Om du ser saker i din närmiljö som avviker från hur det brukar vara kan du tipsa polisen.

  • Ta del av frågor och svar från Polisen och annan information från betrodda källor i länkarna på denna sida.

    Källa: Norrtälje kommun