Ny satsning på cykelvägar stärker trafiksäkerheten i Norrtälje och Hallstavik

publicerad 8 november 2023
- av Daniel Rämsell
Lindvägen i Hallstavik till vänster. Stegelbäcksgatan i Norrtälje till höger.

Norrtälje och Hallstavik får en boost i sitt cykelnätverk under höster. Målet är att förbättra trafiksäkerheten, främja folkhälsan och göra tätorterna mer attraktiva.

Norrtälje kommun är i full gång med att förbättra cykelinfrastrukturen i Norrtälje och Hallstavik.

– Genom att investera i cykelvägar främjar vi både folkhälsan och miljön samtidigt som vi skapar säkrare vägar för alla. Det här är en del av vårt arbete för att göra Norrtälje och Hallstavik ännu mer attraktiva och levande platser att bo och verka i, säger Thomas Tengheden, projektledare på Norrtälje kommun, i ett pressmeddelande.

Lokal annonsör

I Norrtälje kommer bland annat en 80-90 meter lång sträcka längs med kyrkogården på Stegelbäcksgatan att omvandlas från gångbana till cykelväg. Korsningarna kommer anpassas för såväl cyklister som fotgängare, och trottoaren skall breddas. Starten för byggprojektet är satt till oktober/november.

Även på Solbacka är det full rulle. Två nya gång- och cykelvägar planeras – en längs Planetvägen och en som kommer att koppla samman Plutovägens vändplan med Jupitervägen. Målet är att slutföra projekten till mitten av december. På Gustav Adolfs väg kommer också en 80-90 meter lång gångväg att breddas för att inkludera en cykelbana.

I Hallstavik kommer en 400 meter lång sträcka på Lindvägen, mellan centrum och skolorna, att omvandlas till cykelväg. Detta kommer att förenkla för skolelever och andra som vill röra sig i området. Även här siktar man på att vara klar i mitten av december. Dianavägen får också en uppdatering med en ny sträcka som kommer att ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen mellan Ekvägen och Emmavägen.

Lokal annonsör